Legislacja

Bezpieczeństwo w tunelu

28 grudnia 2007

Tunele ułatwiają komunikację między europejskimi państwami i decydują o rozwoju regionu – takiego zdania jest rząd i chce jak najszybciej zmienić ustawę o drogach publicznych. Chodzi o wszystkie tunele o długości ponad 500 m: te, które już są użytkowane, które są budowane lub dopiero projektowane. Obecnie planuje się budowę co najmniej dwóch tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej: w ciągu drogi S69 Żywiec – Zwardoń (lokalizacja tunelu – Laliki); trwa postępowanie odwoławcze od rozstrzygnięć w przetargu, w ciągu drogi S7 Lubień – Zabornia, który jest w fazie projektowania. Rozważany jest jeszcze jeden tunel leżący w ciągu drogi S2 (lokalizacja – Warszawa Ursynów). Zarządca drogi, w której ciągu znajduje się tunel, ma pełnić funkcję zarządzającego. Do jego obowiązków będzie należeć m.in.: sporządzanie dokumentacji bezpieczeństwa z każdego pożaru lub wypadku, w którym są ranni lub zabici albo naruszona została konstrukcja tunelu, organizowanie szkoleń i ćwiczeń okresowych dla pracowników i służb ratowniczych oraz przygotowywanie planów bezpieczeństwa określających zasady postępowania w przypadku awarii technicznej lub innych zdarzeń. Wojewodzie powierzono nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa tunelu. Ma on wydawać pozwolenia na użytkowanie tunelu i przeprowadzać regularne badania i kontrole tuneli. Jak wyliczyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na wdrożenie poprawionej ustawy potrzeba 500 tys. zł – przeczytaliśmy w “Rzeczpospolitej”.