Legislacja

Bezpieczna prędkość w warunkach nocnych

Autor: Sąd Najwyższy

28 września 2005

Sąd Najwyższy orzekł, iż błędne jest twierdzenie, że prędkością bezpieczną w warunkach nocnych jest taka prędkość, która pozwala zatrzymać pojazd przed przeszkodą, którą dostrzec można w światłach mijania, nawet jeżeli kierujący pojazdem, przestrzegając przepisów ruchu drogowego, nie miał obowiązku liczyć się z pojawieniem się tej przeszkody.

Źródło Sąd Najwyższy › wyrok SN z dnia 10 maja 2005 r., sygnatura akt - III KK 270/04