Legislacja

Bezpłatne porady prawne dla ofiar przestępstw (25.2-2.3)

24 lutego 2013

9b6c35e78d98570d9c68dd9a936310ee952efaa59364bd16033983339b5d4f34bc7232e11bcdeb55

(Fot.: PD@N 456-90 i 101)

W poniedziałek rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To oznacza, że będzie można skorzystać z bezpłatnych porad prokuratorów. Akcja prowadzona jest w całym kraju. Akcja po raz kolejny będzie realizowana we współpracy z sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi policji oraz organizacjami pozarządowymi.

- Ministerstwo Sprawiedliwości od wielu lat traktuje pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem jako jedno ze swoich priorytetowych działań. Niemniej jednak inicjatywa związana z obchodami Tygodnia ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych - powiedział Wojciech Węgrzyn - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w trakcie konferencji inaugurującej Tydzień Pomocy. W organizację obchodów - poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza. Informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także m.in. prokuratorzy oraz funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.