Legislacja

Bezpłatne testy psychologiczne dla kierowców seniorów

18 sierpnia 2011

 

f0d8b166178d7d882d821a75e40e505fa8090793

(Fot.: PD@N 397-13)

Jak już informowaliśmy w maju br. poseł John Godson skierował do Ministerstwa Infrastruktury interpelację, w której proponuje, aby kierowcy po ukończeniu 70. roku życia obowiązkowo byli poddawani badaniom. Seniorzy prowadzący auto mieliby co roku przechodzić bezpłatne testy psychotechnicze. Pomysł posła ma swoje uzasadnienie w prognozach, według których udział starszy osób w ruchu drogowym ciągle wzrasta. W 2030 roku w Europie 1/4 wszystkich kierowców będzie miła ukończone 65 rok życia. W większości krajów europejskich takie przepisy już obowiązują. Intencją posła jest podniesienie bezpieczeństwa kierowców seniorów, wyeliminowanie tych kierowców, którzy z racji swojej osłabionej reakcji stanowią zagrożenie dla innych użytkowników dróg. Czy obowiązkowe badania poprawia bezpieczeństwo na drogach?