Legislacja

Bilet zerowy dla ciężarówki na autostradzie

31 maja 2005

Projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych - dostosowujący obowiązujący system opłat za korzystanie z dróg do ustawodawstwa unijnego (dyrektywa 1999/62/WE) - ma wyeliminować systemem podwójnych opłat: za korzystanie z infrastruktury oraz za przejazd autostradą. Wjeżdżający na autostradę kierowcy ciężarówek otrzymają tzw. bilet zerowy, natomiast koncesjonariusze rekompensatę kosztów przejazdu, wypłaconą ze środków publicznych.

Źródło Prawo Drogowe@NEWS