Legislacja

Blokady alkoholowe w aktach wykonawczych

27 maja 2015

W ostatnim czasie w życie weszły ważne zmiany kodeksu drogowego. Ustawodawca zaostrzył sankcje za zbyt szybką jazdę w terenie zabudowanym oraz jazdę po użyciu alkoholu. Pojawiły się także pierwsze projekty aktów wykonawczych w tym zakresie, a tu pakiet rozporządzeń dotyczących blokad alkoholowych ich instalacji w pojeździe, kalibracji, wzorów stosownych dokumentów; przeprowadzania badań technicznych i opłat. Zachęcamy do dalszej lektury tych i innych zmian prawa oraz lektury tekstów rzeczywistych i ujednoliconych wskazanych poniżej aktów, pomieszczonych w zbiorze ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 27.5.2015 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

rozporządzenia

w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

Projekt

rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym

Wyrok TK

Sygn. akt P 46/13

Rozporządzenie

w spawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Rozporządzenie

w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich

Rozporządzenie

w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - CEPIK

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

Rozporządzenie

w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednoliconew zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

o kierujących pojazdami

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

Kodeks wykroczeń

Ustawa

o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym

Ustawa

o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa

Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenie

w spawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego

Rozporządzenie

w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Rozporządzenie

w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Rozporządzenie

w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich

Rozporządzenie

w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - CEPIK

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

Rozporządzenie

w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze. ZAMÓW: 502-659-431