Legislacja

Bo nie jest ważne, gdzie się zdaje

20 lutego 2010

Najprawdopodobniej już całkiem niedługo ełczanie nie będą jeździć na egzaminy na prawo jazdy do Suwałk lub Łomży – informuje “Dziennik Elbląski”. I przypomina: Ministerstwo Infrastruktury w grudniu ubiegłego roku pozytywnie zaopiniowało projekt poselski, zgodnie z którym filie ośrodków ruchu drogowego mogłyby być tworzone także w miastach, gdzie rządzą prezydenci. Projekt do marszałka sejmu złożyła grupa posłów, z Andrzejem Orzechowskim (PO), posłem ziemi ełckiej, na czele. W obecnie obowiązującym prawie ośrodki ruchu drogowego mogą być zlokalizowane tylko tam, gdzie zastała je historia i w takich miastach, które mają status miast na prawach powiatu - mówi Andrzej Orzechowski z Platformy Obywatelskiej. - Zazwyczaj chodzi tu o miasta, które były kiedyś miastami wojewódzkimi albo takie, które mają powyżej 100 tys. mieszkańców. Tak się składa, że można zdawać egzamin np. w Sieradzu czy w Grudziądzu, a nie można w Ełku, który jest stolicą subregionu i jest oddalony od naszego regionalnego WORD-u o 160 km. Stąd starania, by stworzyć ustawowo prawną możliwość zdawania tych egzaminów w Ełku. - Koszty szkolenia kierowców w Suwałkach lub w Łomży i egzaminowania ich tam są wysokie, tutaj byłoby taniej - mówi Waldemar Rusiecki, instruktor nauki jazdy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Ełku. - Do końca lat 90-tych egzaminy były w Ełku i ci ludzie świetnie się odnaleźli w świecie. Bo nie jest ważne, gdzie się zdaje, tylko jak się jest przygotowanym. Batalia łatwa nie będzie, bo regionalne WORD-y w obawie przed mniejszymi wpływami mogą blokować projekt. Wkrótce zajmie się nim Sejm.

W Sejmie złożone są dwa poselskie projekty nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym dot.: liczby ośrodków egzaminowania:

·Pierwszy z projektów (druk sejmowy numer 2640) proponuje nowelizację art. 109 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym w ten sposób, że poszerza katalog miejsc, w których może być przeprowadzony egzamin o wszystkie miasta będące siedzibami władz powiatu. W uzasadnieniu projektu wskazane zostały korzyści wynikające ze zwiększenia ilości miejscowości, w których egzamin będzie się odbywać. Jako przykład przytoczono usprawnienie przeprowadzania egzaminów, skrócenie czasu oczekiwania na egzamin po odbytym szkoleniu, pomiędzy poszczególnymi częściami egzaminu oraz oczekiwania na kolejny termin egzaminu w przypadku negatywnego wyniku, aktywizacja gospodarcza i zawodowa mieszkańców miejscowości, w których będą przeprowadzane egzaminy. Projektodawcy podkreślają również, że taka zmiana ustawy nie wpływa na kompetencje samorządu województwa (sejmiku) w zakresie tworzenia i organizacji wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Pozwoli natomiast na tworzenie nowych ośrodków i lepsze dostosowanie do istniejących potrzeb, co w konsekwencji ma doprowadzić do polepszenia warunków zdawania egzaminów na prawo jazdy.

·Drugi projekt (druk sejmowy numer 2655) również ma na celu zmianę art. 109 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym, ale w znacznie mniejszym zakresie. Przewiduje bowiem, że egzaminy będą mogły być przeprowadzane w miastach nie posiadających praw powiatu, w których organem wykonawczym jest prezydent i tylko w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1, B i B1. Projektodawcy tej nowelizacji wskazują, że status praw powiatu nie jest obiektywnym wyznacznikiem potencjału danego ośrodka miejskiego, a wyznacznikiem wielkości miasta o charakterze obiektywnym jest status prezydencki. Mogą zatem obecnie funkcjonować ośrodki ruchu drogowego w miastach 40-tysięcznych (które posiadają prawa powiatu), natomiast egzaminy nie mogą być przeprowadzane w miastach często 70-80 tysięcznych dysponujących znacznie większym potencjałem i zapotrzebowaniem na przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy, gdzie jednocześnie występują właściwe układy komunikacyjne – istnieją duże ronda, przebiegają przez nie drogi krajowe czy występują ulice złożone z kilku pasów ruchu. Oprócz tego projekt obejmuje zmianę art. 116 Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu sejmiki województw uzyskają możliwość tworzenia oddziałów terenowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.