Legislacja

Brak regulacji dotyczących powtórnej rejestracji auta

8 czerwca 2007

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) zwrócił się do ministra transportu Jerzego Polaczka o wyjaśnienie sprawy braku regulacji prawnych dotyczących ponownego rejestrowania pojazdów w Polsce. Zdaniem Rzecznika, przy powtórnej rejestracji samochodu w Polsce, wcześniej wyrejestrowanego i zarejestrowanego za granicą przez tego samego właściciela, musi on ponosić koszty, które już raz zapłacił. "Pragnę zasygnalizować problem dotyczący braku regulacji prawnych kształtujących uprawnienia właściciela pojazdu do ponownej rejestracji pojazdu wcześniej wyrejestrowanego w Polsce i zarejestrowanego za granicą" - pisze RPO do ministra transportu. "Po wejściu Polski do Unii Europejskiej i przyznaniu obywatelom polskim prawa do pracy w krajach członkowskich, potrzeba dokonania zmian w tym zakresie wydaje się konieczna" - uważa Rzecznik. I dalej na stronach Onet-tu czytamy: "Przepisy wskazują, że właściciel pojazdu raz wyrejestrowanego jest zmuszony do poniesienia kosztów związanych z ponowną rejestracją pojazdu, mimo że poniósł je już przy pierwszej rejestracji, a w przypadku samochodu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE ponosi po raz kolejny obciążenie podatkowe" - zwraca uwagę RPO. Dlatego też Rzecznik zwrócił się do ministra transportu o przeanalizowanie problemu i rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do "uzupełnienia przepisów" w ten sposób, by osoba, która wcześniej wyrejestrowała samochód, mogła go powtórnie zarejestrować bez kosztów.