Legislacja

Budżet sfinansuje ulgowe przejazdy autobusami

7 września 2007

Ulgowe przejazdy autobusami będą finansowane z budżetu państwa - przewiduje przyjęta w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego. Dotychczas zadanie to realizowały samorządy wojewódzkie. Nowelizacja zakłada też, że obecny sposób podziału kwoty, stanowiącej 30 proc. części regionalnej subwencji dla województw, będzie określany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dotychczas podziału dokonywał minister finansów w rozporządzeniu. W ustawie określany będzie także sposób podziału tzw. części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów. Nowe rozwiązania prawne wynikają z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 25 lipca 2006 r. Teraz ustawą zajmie się Senat. Większość przepisów tej ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2008 r., część z nich ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, a część 1 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny uznał w lipcu ubiegłego roku za niekonstytucyjne przepisy nakładające na samorządy obowiązek finansowania niektórych zadań. Wśród nich wymienił dotowanie ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego oraz opieki zdrowotnej dla części skazańców. Trybunał wydał orzeczenie w sprawie wniosków sejmików województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Samorządy te twierdziły, że zmiana sposobu finansowania m.in. ulgowych przejazdów (były finansowane z subwencji budżetowych, a są z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych) nie zapewnia im stabilnych wpływów finansowych. Stawia przez to pod znakiem zapytania możliwość realizacji tych zadań. W orzeczeniu Trybunał uznał, że nałożenie na samorządy obowiązku finansowania ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego bez zapewnienia adekwatnego sposobu jego finansowania jest niezgodne z konstytucją. Trybunał dał Sejmowi 18 miesięcy na dostosowania przepisów do wydanego wyroku. Po upływie tego terminu przepisy uznane przez Trybunał za niekonstytucyjne przestaną obowiązywać.