Legislacja

Centrum Automatycznego Nadzoru i ITD

8 listopada 2010

Tzw. ustawa fotoradarowa czeka już tylko na podpis prezydenta. Ma zacząć obowiązywać od stycznia 2010 r. Na jej podstawie powstanie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. W założeniach Centrum, współfinansowane ze środków unijnych, działając w ramach struktur Głównego Inspektora Nadzoru Drogowego, przejęłoby od policji całą papierkową robotę w nakładaniu kar na podstawie zdjęć zrobionych przez fotoradary. W całym kraju ma powstać system Kontroli Fotoradarowej. Będzie kosztować 54 miliony euro. Nie są to jednak środki budżetowe, ale z Unii Europejskiej. Jesteśmy jednym z ostatnich krajów wspólnoty, który takiego systemu nie ma. Obowiązki policjantów stopniowo mają przejmować inspektorzy transportu drogowego. Przejęcie części obowiązków policji pozwoliłoby na skierowanie ok. 500 funkcjonariuszy policji do realizacji zadań wyłącznie bezpośrednio związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na drogach. Od kiedy? Senat, zgłaszając poprawki do ustawy, zaproponował, aby najistotniejsze zmiany zaczęły obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2012 roku.

Ustawa nakłada także nowe zadania i uprawnienia na inspektorów ITD. Dotąd kontrole drogowe przeprowadzane przez Inspekcję Transportu Drogowego dotyczyły głównie samochodów ciężarowych. Po wejściu w życie nowych przepisów kierowcy samochodów osobowych i motocykli także znajdą się w kręgu zainteresowania inspektorów. Będą oni mogli zatrzymać do kontroli pojazdy, które w wyraźny sposób naruszyły przepisy ruchu drogowego, bądź wtedy kiedy zaistnieje "uzasadnione podejrzenie", że kierowca jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Nabędą też podobnych praw do używania przenośnych urządzeń rejestrujących, co straż miejska i gminna.

Inspektor transportu drogowego będzie uprawniony do:

- Kontroli przewozu drogowego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym ( tak jak do tej pory);

- Kontroli pojazdu, kierowanego przez osoby, co do których istnieje podejrzenie iż prowadzą je pod wpływem alkoholu -dotyczy to wszystkich pojazdów także pojazdów osobowych;

- Kontroli pojazdu, którym kierujący naruszył przepisy ruchu drogowego zarejestrowane przez przyrządy kontrolno-pomiarowe lub za pomocą urządzeń rejestrujących zamontowanych na pojazdach lub statkach powietrznych - dotyczy to wszystkich pojazdów także pojazdów osobowych;

- Kontroli pojazdu, którymi  kierujący naruszył przepisy ruchu drogowego w sposób rażący i zagrażający bezpieczeństwu-dotyczy to wszystkich pojazdów także pojazdów osobowych.

Dodatkową nowinką będzie fakt, że inspektor będzie mógł dokonać kontroli pojazdu w każdych okolicznościach (zarówno w dzień jak i w nocy) a jedynym warunkiem tej kontroli będzie fakt iż musi być umundurowany.