Legislacja

CEPiK w Ministerstwie Cyfryzacji?

16 grudnia 2015

Sejm pracuje nad ustawą przesuwającą wszystkie rejestry państwowe do Ministerstwa Cyfryzacji (projekt ustawy o działach administracji rządowej) – druk nr 115. Nowy resort ma być centrum kompetencji teleinformatycznych państwa. W projekcie czytamy, że ten dział obejmie następujące sprawy: informatyzacjęadministracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne; systemy i sieci teleinformatyczne administracji publicznej; wspieranie inwestycjiw dziedzinie informatyzacji; realizację zobowiązań międzynarodowych w dziedzinie informatyzacji i telekomunikacji; udział w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie informatyzacji; rozwój społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu; rozwóje-usług; kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych; telekomunikację; bezpieczeństwo cyberprzestrzeni; rejestry i ewidencje (PESEL, CEPIK i inne). Tak więc zarówno ewidencja pojazdów, kierowców i posiadaczy kart parkingowych ma trafić do Ministerstwa Cyfryzacji. Projekt trafił do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.