Legislacja

Chcą odebrania straży miejskiej części uprawnień

24 kwietnia 2013

689179f8072a0f969bb5b53b273c0ef62d870742

(Fot.: PD@N 462-6jm)

Grupa posłów RP złożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o straży gminnej oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Nowela dotyczy uregulowania odnośnie straży miejskich następujących kwestii: wyłączenia instytucji straży miejskiej z procesu kontroli fotoradarowej oraz odebranie strażnikom możliwości karania kierowców z tytułu wykroczeń za nieprawidłowe parkowanie. Projektodawcy uzasadniają, iż składają wniosek, albowiem dotychczasowe przepisy spowodowały odejście instytucji straży miejskiej od ustawowych zadań. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, ustawowe odebranie wyżej wymienionych kompetencji sprawi, iż straż miejska wróci do swoich korzeni i założeń funkcjonowania jako służby publicznej na rzecz porządku lokalnego, a nie instytucji powołanej do podnoszenia wysokości kwot założeń budżetów gminnych. - Zabranie Tyc uprawnień sprawi także, ze straże miejskie pozostaną wyłącznie w gminach, w których faktycznie służą na rzecz porządku, a nie miejskiego skarbca. Podstawową i naczelną zasadą realizowaną przez straż miejską powinna być bowiem współpraca ze społeczeństwem w zakresie rozwiązywania problemów społeczności lokalnych, w tym w szczególności zapobiegania przestępczości oraz poprawy poczucia bezpieczeństwa obywateli - informuje RP.

Fragment uzasadnienia do projektu ustawy:

(...) UZASADNIENIE

Podstawowym celem niniejszego projektu jest wykonanie dwóch podstawowych założeń, które w ocenie projektodawców są dzisiaj przyczyną odejścia instytucji straży miejskiej od ustawowych zadań wskazanych w ustawach oraz wywodzących się z genezy tej instytucji. Projektodawcy postulują ustawowe uregulowanie względem straży miejskiej następujących kwestii:

(a) wyłączenie instytucji straży miejskiej z procesu kontroli fotoradarowej; oraz

(b) odebranie straży miejskiej możliwości karania kierowców z tytułu wykroczeń za nieprawidłowe parkowanie.

Powyższe sprawi, iż straż miejska przestanie być zbrojnym ramieniem władz gmin w zakresie wyłącznego wykorzystywania jej do realizowania założeń lokalnych polityk budżetowych a stanie się wreszcie instytucją współpracy ze społeczeństwem w zakresie rozwiązywania problemów społeczności lokalnych.

Niniejszy projekt stanowi pierwszy od kilku lat projekt proponujący kompleksowe rozwiązanie problemu obecności straży miejskiej w lokalnych społecznościach oraz coraz bardziej negatywnego podejścia tych społeczności do tejże instytucji. Wprowadzenie postulowanych rozwiązań może sprawić, iż straż miejska zacznie wreszcie realizować ważne dla obywateli zadania i przestanie jednocześnie być instrumentalnie wykorzystywana przez włodarzy określonych jednostek samorządu terytorialnego.

Dlatego przychylenie się Wysokiej Izby do propozycji przedstawionych w tym dokumencie jest konieczne, o co niniejszym projektodawcy wnoszą. (...)