Legislacja

Co lekarz wpisuje w zaświadczeniu?

8 lipca 2009

“Dziennik Łódzki” relacjonuje egzamin na prawo jazdy, który został przerwany z powodu braku soczewek kontaktowych u kandydata na kierowcę. Czytelniczka dziennika opisuje: zdążyłam wsiąść, ustawić lusterka, zapiąć pas, gdy egzaminator stwierdził, że nie możemy kontynuować egzaminu, bo jestem w okularach. Wyjaśnił, że kod cyfrowy wpisany przez lekarza na zaświadczeniu dopuszcza kierowanie autem, ale w soczewkach kontaktowych. Pani Anna straciła 56 zł, bo potraktowano ją, jakby nie przystąpiła do egzaminu, a wtedy przepada połowa kwoty. Bogusław Kulawiak, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie, tłumaczy, że egzaminator ma obowiązek sprawdzić kod na zaświadczeniu lekarskim, które kandydat na kierowcę składa w ośrodku szkolenia. - Egzaminator musi polegać na opinii lekarza - tłumaczy dyrektor Kulawiak. Według Tomasza Kacprzaka, wiceszefa WORD w Łodzi, za kłopoty kandydatów na kierowców odpowiadają lekarze. - Egzamin na podstawie zaświadczenia lekarskiego z niewłaściwym kodem mógłby zostać uznany za nieważny - podkreśla. Rozwiązaniem jest stosowanie kodu uniwersalnego, który pozwala prowadzić samochód w okularach lub szkłach kontaktowych. Problem w tym, że lekarze nie zawsze o tym pamiętają, a przyszli kierowcy tego nie wiedzą lub nie pilnują medyków.

W interesie kierowcy jest, by w rubryce 12 na odwrocie prawa jazdy znalazł się kod uniwersalny: 01.06. Uprawnia on do prowadzenia w okularach i soczewkach - podkreśla Krzysztof Kołodziejczak, szef Stowarzyszenia Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców i Kandydatów na Kierowców "AUTOS" w Łodzi. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, które zostało dostosowane do dyrektywy unijnej, osoby podróżujące w okularach muszą mieć zaznaczony w rubryce 12 kod 01.01, w soczewkach - kod 01.02. Jeśli policjant zauważy, że kierowca jedzie w "kontaktach" a w dokumencie ma kod 01.01, może ukarać kierującego mandatem. - Funkcjonariusz potraktuje to jako jazdę autem bez uprawnień. W takiej sytuacji ma podstawę do ukarania kierowcy - informuje nadkom. Leszek Jankowski z wydziału ruchu drogowego Komendy Głównej Policji. - Może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł i zatrzymać prawo jazdy. Może też pouczyć kierowcę i podpowiedzieć mu, by wymienił dokument, a w nowym znalazł się kod uniwersalny. Zmiana kodu w prawie jazdy to wydatek rzędu 270 zł. Kierowca musi udać się do lekarza, który zmieni poprzednie zalecenia i w nowym orzeczeniu wpisze kod uniwersalny 01.06 - na okulary i szkła kontaktowe. Następnie należy wymienić prawo jazdy.

W przypadku osób z dysfunkcją narządu wzroku, na odwrocie prawa jazdy, w ostatniej rubryce powinien widnieć jeden z następujących kodów:
01.01 - musisz jeździć w okularach
01.02 - musisz jeździć w soczewkach kontaktowych
01.03 - musisz jeździć w szkłach ochronnych
01.04 - musisz jeździć w szkłach matowych
01.05 - musisz jeździć w przepasce na oku
01.06 - możesz jeździć w okularach lub szkłach kontaktowych
Zapis taki reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.04.89.855).