Legislacja

Co w ministerstwie?

21 listopada 2011

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia znoszące Ministerstwo i kolejne powołujące Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:

-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury;

-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ustawodawca stwierdza:

(...) “Tworzy się Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury.

Przekształcenie, (...) polega na wydzieleniu z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury, obsługującego sprawy działów budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, łączność i transport, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działów budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska i transport oraz pracowników obsługujących te działy.”

Oba akty wchodzą w życie z mocą z dnia 18 listopada 2011 r.