Legislacja

Co z reklamami na taksówkach

29 marca 2010

Rada gminy ma prawo wprowadzić obowiązek stosowania określonych oznaczeń na taksówkach, ale nie może zabronić umieszczania na nich na przykład reklam. Rada Miasta Lublin w styczniu zabroniła umieszczania na przednich drzwiach lub na szybach tylnych drzwi taksówki osobowej, na których widnieje emblemat z numerem bocznym, innych napisów, oznaczeń, rysunków i reklam z wyjątkiem informacji o cenniku usług – informuje “Rzeczpospolita”. Uchwalę zakwestionował wojewoda. Uznał, że rada nie miała do tego podstaw prawnych, bo ustawa Prawo przewozowe nie dopuszcza wprowadzania ograniczeń, które zawierała uchwała lubelskiej rady. Tym samym rada wykroczyła poza sprawy określone w tzw. upoważnieniu, a to jest naruszeniem prawa. Ponadto, choć działalność gospodarcza transportu drogowego podlega reglamentacji na mocy art. 75 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to nałożenie na taksówkarzy wspomnianego zakazu jest przejawem ograniczenia swobody działalności. A to jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes społeczny – podaje “Rzeczpospolita”.

Słowa kluczowe reklama na drodze taksówki