Legislacja

Czas pracy kierowców – będą zmiany

12 września 2006

Ministerstwo Transportu przygotowało poprawki do ustawy o czasie pracy kierowców. Część wymogła praktyka, część nowa rzeczywistość (tachografy cyfrowe), a część nowe unijne dyrektywy. Nowe tachografy (cyfrowe) pozwalają na elektroniczną rejestrację czynności kierowcy na karcie przez 28 dni i ruchu pojazdu przez 365 dni. Nowa ustawa ma objąć kierowców pojazdów używanych do przewozu osób (przewozy regularne), których trasa nie przekracza 50 km (w grę wchodzi głównie komunikacja miejska i podmiejska). Autorzy proponują dodać do ustawy cały nowy rozdział, który reguluje sprawę jazdy, przerw i odpoczynków. I tak, dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 10 godz., w tygodniu czas ten nie może przekroczyć 60 godz., kierowca nie może prowadzić dłużej niż przez 6 godzin bez wykorzystania przerwy, a co najmniej jedna z nich nie powinna być krótsza niż 15 min. Wymienione normy obowiązywać będą też kierowcę pracującego u więcej niż jednego pracodawcy. Ten ostatni będzie miał obowiązek uzyskać od zatrudnionego pisemne oświadczenie o wymiarze zatrudnienia u innego pracodawcy. Ochrona obejmie też motorniczych tramwajów (do tej pory podlegali oni tylko kodeksowi pracy) i prowadzących trolejbusy. Zdaniem autorów uciążliwość pracy przez nich wykonywanej jest porównywalna z kierowaniem pojazdami komunikacji miejskiej - tak więc obu grupom należy się identyczna ochrona.