Legislacja

Czekamy na odpowiedź w sprawie tzw. karty kandydata na kierowcę

30 stycznia 2012

d9a961b61631137d3c4ce3a74ecafd93d192e47e(Fot.: PD@N 415-18)

Poseł Michał Wojtkiewicz w pierwszych dniach stycznia złożył interpelację (nr 1073) adresowana do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, w sprawie kandydatów na kierowców. Interpelacja została ogłoszona na posiedzeniu nr 6 Sejmu RP. W listopadzie ubiegłego roku opublikowaliśmy na łamach tygodnika informacje o karcie, jej wzór został opublikowany wraz z projektem rozporządzenia w sprawie szkolenia kandydatów na kierowców. Instruktorzy mieli wiele wątpliwości, które zgłaszali zarówno na naszych łamach, poprzez swoich stowarzyszenia, jak też bezpośrednio podczas spotkania w ministerstwie i w pismach oraz postulatach składanych do starostw. Nowej wersji rozporządzenia regulującego te sprawy jeszcze nie ma opublikowanego. Czekamy na zmiany w jego zapisach, poniżej treść interpelacji:

 

Interpelacja (nr 1073)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie kart kandydatów na kierowców

 

Szanowny Panie Ministrze! Z projektów rozporządzeń ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151), która zacznie obowiązywać od 2012 r., wynika, że osoba ubiegająca się o prawo jazdy jeszcze przed wyborem szkoły nauki jazdy będzie musiała pobrać u starosty tzw. kartę kandydata na kierowcę.

Wydanie niniejszej karty będzie uzależnione od poprawności dokumentów (wniosek, orzeczenie lekarskie, zgoda rodziców w przypadku osoby nieletniej) złożonych przez kandydata, za których sprawdzenie będzie odpowiadał starosta. Cała sytuacja generuje biurokrację, pociąga za sobą dodatkowe zadania oraz koszty, do których samorządy będą musiały się przygotować. Reasumując, wydawanie kart kandydatów na kierowców oznacza konieczność zwiększenia zatrudnienia oraz wydatków w starostwach. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie są przesłanki do tego, by był potrzebny ww. zbiór dokumentów niezbędnych do przystąpienia do nauki jazdy?

2. Czy samorządy lokalne są przygotowane finansowo na powyższe zmiany?

Z poważaniem Poseł Michał Wojtkiewicz

Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r.