Legislacja

Czy będzie grzywna za brak zgłoszenia kupna/sprzedaży pojazdu

27 maja 2012

Na etapie uzgodnień międzyresortowych znalazła się nowela ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, która miałaby przewidywać grzywnę za brak zgłoszenia w starostwie powiatowym faktu kupna lub sprzedaży samochodu. Ministerstwo Sprawiedliwości w swojej opinii sugeruje, by za brak informowania starostwa o losach pojazdu groziła kara administracyjna, a nie grzywna.

Michał Królikowski, wiceminister sprawiedliwości, wskazuje, że niedopełnienie obowiązku administracyjnego, wynikającego z przepisu art. 78 ust 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, który mówi o konieczności informowania starosty np. o zbyciu pojazdu, powinno być postrzegane jako naruszenie normy administracyjnej. 30 dni ma nabywca i sprzedający na powiadomienie starostwa o zmianie właściciela auta. – Sankcjonowanie tych naruszeń powinno być dokonywane w formie decyzji administracyjnej, poprzez wymierzanie kar pieniężnych – przekonuje Michał Królikowski w opinii do projektowanych zmian.