Legislacja

Czy będzie obowiązek używania opon zimowych?

28 listopada 2012

78147b9763af1594cdf1497957d309b4084bc2a2

(Fot.: PD@N 448-83jm)

Obowiązek jazdy na oponach zimowych w okresie zimowym budzi wiele kontrowersji i dyskusji, już wieloletnich. Dzieje się tak zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach. Poseł Łukasz Borowiak złożył interpelację (Interpelacja nr 10771) w sprawie możliwości nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie obowiązkowej jazdy na oponach zimowych w okresie od 1 listopada do 15 marca. Do ministra transportu zaadresowane zostało pytanie o to jakie są założenia ministerstwa w sprawie wdrożenia odpowiednich regulacji prawnych mających na celu wprowadzenie powszechnego obowiązku stosowania opon zimowych w okresie zimowym w Polsce?

Interpelacja (nr 10771)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie możliwości nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie obowiązkowej jazdy na oponach zimowych w okresie od 1 listopada do 15 marca

Szanowny Panie Ministrze! W Polsce panuje klimat umiarkowany o charakterze przejściowym pomiędzy klimatem morskim a lądowym. Jest to efekt ścierania się mas wilgotnego powietrza znad Atlantyku z suchym powietrzem z głębi kontynentu euroazjatyckiego. W efekcie klimat Polski odznacza się znacznymi wahaniami w przebiegu pór roku w następujących po sobie latach.

Zaznacza się to zwłaszcza w charakterze zim, które są bądź wilgotne, typu oceanicznego, bądź, rzadziej, pogodne, typu kontynentalnego. Generalnie w Polsce północnej i zachodniej przeważa klimat umiarkowany morski z łagodnymi, wilgotnymi zimami i chłodnymi latami ze sporą ilością opadów, natomiast we wschodniej części kraju zaznacza się kontynentalizm klimatu z ostrymi zimami oraz gorętszymi i bardziej suchymi latami. Powyższa sytuacja powoduje, że w listopadzie na przeważającej części obszaru Polski mogą występować temperatury dodatnie, powyżej 7oC. Zgodnie z zakładaną nowelizacją kodeksu drogowego kierowcy będą zobowiązani do jazdy na oponach zimowych w okresie od 1 listopada do 15 marca.

Opona zimowa różni się znacznie od ogumienia letniego, przede wszystkim zbudowana jest z miękkiej gumy, która przy niskich temperaturach ma doskonałe właściwości trakcyjne, co przyczynia się do skrócenia drogi hamowania w stosunku do opon letnich. Jednak przy występujących temperaturach dodatnich, powyżej 7oC, ogumienie zimowe traci swoje właściwości. Zwiększa się droga hamowania oraz szybkość ścierania się bieżnika.

Wobec powyższego uprzejmie zapytuję: Jakie są założenia ministerstwa w sprawie wdrożenia odpowiednich regulacji prawnych mających na celu wprowadzenie powszechnego obowiązku stosowania opon zimowych w okresie zimowym w Polsce?

Z wyrazami szacunku

Poseł Łukasz Borowiak

Warszawa, dnia 22 października 2012 r.