Legislacja

Czy chcesz samochód za 300 zł? Zaproszenie do konsorcjum

20 listopada 2012

Warszawskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców rozpoczyna akcję związaną z tworzeniem konsorcjum przy Prezesie Stowarzyszenia Dyrektorów WORD. Oto zaproszenie:

a6b755617263d871325187b408bf852d02b48b52

Warszawskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców rozpoczyna ogólnopolską akcję związaną z tworzeniem konsorcjum przy Prezesie Stowarzyszenia Dyrektorów WORD.

Celem konsorcjum jest stworzenie systemu umożliwiającego wynajmem samochodów szkoleniowych i egzaminacyjnych  na jednakowych zasadach dla OSK i WORD.

W związku z powyższym na stronie SOSK umieszczamy deklarację, która będzie stanowiła podstawę do uczestnictwa w konsorcjum oraz pozwoli ocenić zainteresowanie środowiska OSK tą inicjatywą.

O wszystkich postępach w pracach związanych z organizacją i tworzeniem nowych ram prawnych umożliwiających realizację tego tematu będziemy informować na branżowych stronach internetowych.

Wypełnij deklarację uczestnictwa - http://sosk.waw.pl/deklaracja-konsorcjum

Prezes SOSK Wojciech Szemetyłło

(Fot.: PD@N 447-23)