Legislacja

Czy likwidacja WORD?

27 września 2012

897486bd239469598126cf4306a3013aa65580ea(Fot.: PD@N 443-50jm)

^ Tadeusz Jarmuziewicz sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

W ramach odpowiedzi na interpelację posłanki Mirosławy Nykiel dotyczącej likwidacji nadmiernego ruchu na drogach wokół wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz odniósł się także do możliwości likwidacji ośrodków egzaminowania. Oto następujące wyjaśnienie: “Odnosząc się do propozycji reorganizacji systemu przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy poprzez likwidację wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, uprzejmie informuję, że przyjęte w Polsce rozwiązanie polegające na jednoznacznym odseparowaniu pro szkolenia kandydata na kierowcę od procesu sprawdzania jego kwalifikacji, przyniosło wymierne korzyści w formie znacznego ograniczenia patologii i korupcji, które powstawały na styku ośrodek szkolenia kierowców - egzaminator. Powrót do poprzednio stosowanego rozwiązania w ocenie resortu nie znajduje merytorycznego uzasadnienia, a jednocześnie mógłby zniweczyć wieloletnie starania zmierzające do profesjonalizacji i obiektywizacji przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Przypomnijmy, iż parlamentarzyści tej i wcześniejszych kadencji składali zapytanie i interpelacje z podobnymi zapytaniami. Odnotowanych zostało także kilka projektów noweli ustawy – Prawo o ruchu drogowym w tym zakresie”.