Legislacja

Czy Ministerstwo przewiduje zmiany w egzaminach na prawo jazdy?

2 stycznia 2016

W grudniu ubiegłego roku posłanka Anna Sobecka wystosowała do ministrów infrastruktury i budownictwa oraz spraw wewnętrznych i administracji interpelacje oznaczone numerami 223 i 226. Poruszona sprawa dotyczy zmian w egzaminach na prawo jazdy. Czytamy: Szanowny Panie Ministrze, po przeprowadzonej kontroli NIK informuje, że wprowadzane w ostatnich latach zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców nie wpłynęły znacząco na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Egzamin na prawo jazdy zdaje zaledwie co trzeci kursant, a polscy młodzi kierowcy są w czołówce państw Unii Europejskiej jako sprawcy wypadków. Rygoryzm egzaminów nie przekłada się na poprawę umiejętności kierowców, ale korzystnie wpływa na sytuację finansową WORD-ów, które utrzymują się głównie z opłat egzaminacyjnych. W związku z powyższym pytam:

1.Czy Ministerstwo przewiduje zmiany w egzaminach na prawo jazdy?

2.Jakie działania zostaną podjęte w celu znaczącej poprawy bezpieczeństwa na drogach?

Odpowiedzi nie zostały jeszcze udzielone. O ich treści będziemy informowali.