Legislacja

Czy niepełnosprawni będą zwolnieni z opłat?

23 kwietnia 2013

Posłanka Małgorzata Adamczak zaadresowała do prezesa Rady Ministrów interpelację (nr 16427 - tekst poniżej) w sprawie wszczęcia działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie ulgi lub całkowite zwolnienie z opłat osób niepełnosprawnych za przejazd płatnymi odcinkami autostrad na terenie Polski. Prośba dotyczy odpowiedzi na pytanie czy program jest dostrzegalny oraz czy i w jaki sposób zostanie rozwiązany.

 

 

Interpelacja (nr 16427) do prezesa Rady Ministrów

w sprawie wszczęcia działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie ulgi lub całkowite zwolnienie z opłat osób niepełnosprawnych za przejazd płatnymi odcinkami autostrad na terenie Polski

Szanowny Panie Premierze! Zwracam się do Pana z prośbą o rozważenie możliwości wszczęcia działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie ulgi lub całkowite zwolnienie z opłat osób niepełnosprawnych za przejazd płatnymi odcinkami autostrad na terenie Polski. Portal internetowy www.motosprawni.pl wskazuje, że przywilej ten powinien obejmować wszystkie osoby niepełnosprawne, a w szczególności osoby ze schorzeniami narządu ruchu, legitymujące się kartą parkingową. Jako prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej “Światło Nadziei” całkowicie popieram inicjatywę członków portalu www.motosprawni.pl

Warto wskazać, że osoby niepełnosprawne od wielu lat posiadają prawo do ulg za przejazdy komunikacją Natomiast obecnie coraz więcej osób niepełnosprawnych jest kierowcami, często aktywnymi zawodowo. Również bliscy osób niepełnosprawnych nieposiadających prawa jazdy wolą zapewnić im transport samochodem niż wysyłać w dalszą podróż niedostosowanym pociągiem czy autobusem. Przy obecnych cenach paliw koszt podróży np. kilkaset kilometrów do sanatorium staje się coraz częściej bardzo trudny do poniesienia, a gdy dochodzi do tego niemała opłata za przejazd autostradą, nieraz jest niemożliwy. Co więcej, w dzisiejszych czasach łatwiej, szybciej, a przede wszystkim bezpieczniej przemieszczać się autostradami niżeli tylko drogami krajowymi, czy też środkami komunikacji publicznej. Osoby niepełnosprawne są bardzo dobrymi kierowcami, ale ich po prostu nie stać, by zapłacić za przejazd autostradą.

W świetle powyższego zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o odpowiedź, czy dostrzega Pan wyżej syntetycznie opisany problem oraz czy i w jaki sposób zmierza go Pan rozwiązać?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Adamczak

Kościan, dnia 21 marca 2013 r.