Legislacja

Czy nowelizacja ustawy o ochronie środowiska wstrzyma budowę dróg

Autor: "Życie Warszawy", Onet.pl

14 czerwca 2005

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie środowiska, która wg wielu opinii przełoży się na wstrzymanie ponad setki ważnych projektów drogowych, a tym samym utratę dotacji UE. Dotychczas nadzór nad budową najważniejszych tras sprawowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwo Infrastruktury, to ostatnie na etapie prac przygotowawczych wydawało opinię oddziaływania inwestycji na środowisko. Nastąpiła tu zmiana, opinię tę będzie wydawało Ministerstwo Środowiska, przed rozpoczęciem inwestycji. Według informacji "Życia Warszawy" ponad 100 ważnych inwestycji drogowych przygotowywanych przez GDDKiA trzeba będzie zacząć od początku!