Legislacja

Czy powtórne zarejestrowanie auta jest możliwe?

26 lutego 2008

Wyrejestrowałeś w Polsce samochód osobowy, wyjechałeś nim za granicę i tam zarejestrowałeś? Uważaj, bo gdy wrócisz do kraju możesz mieć kłopoty z powtórnym zarejestrowaniem tego samego auta. Całą procedurę trzeba bowiem zaczynać od nowa, albo samochód oddać na... złom - ostrzega “Dziennik Bałtycki”. Takiej przygody doświadczył pan Czesław. Miał dobrego, prawie nowego mercedesa. Wyjechał do pracy na Wyspy Brytyjskie. Tam przebywał dwa lata. Postanowił skończyć z emigracją zarobkową. Swym samochodem, który już zniknął z ewidencji w Polsce, a pojawił się w rejestrze angielskim, przyjechał do siebie, do domu w Bory Tucholskie. Zapragnął znowu posiadać polskie tablice rejestracyjne. Gdy zgłosił się do urzędu, okazało się, że powtórne zarejestrowanie auta jest niemożliwe. - Powiedziano mi, że zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym pojazd nie może być ponownie zarejestrowany - żali się pan Czesław. - Gdybym wiedział, sprzedałbym go, nawet tanio, jakiemuś rodakowi w Anglii. Zresztą nie wiem, kto by go kupił, bo kierownicę, tak jak prawie wszystkie używane w Polsce samochody, ma po lewej stronie. To absurd! - mówi. - Takie przepisy trzeba zmienić. Słowa naszego czytelnika potwierdzono nam w gdańskim magistracie. - Nie ma powrotu do rejestracji auta osobowego, nie ma bowiem jej czasowego zawieszenia - wyjaśnia Teresa Kleger-Rudomino, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Dlatego cała procedura musi być przeprowadzona tak samo, jak w przypadku pierwszej rejestracji. Zainteresowana osoba musi przedstawić dowód własności pojazdu, uiścić wszystkie opłaty przewidziane przy tego rodzaju czynnościach. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i sposoby ich załatwiania mogą być różne. A jakie formalności trzeba wypełnić? Przypomnijmy niektóre z nich. Otóż w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy (a za taki może być uznany samochód kupiony w Polsce, a potem zarejestrowany w innym państwie), potrzebny jest przede wszystkim dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku). Trzeba też mieć dowód rejestracyjny. W przypadku pojazdu sprowadzonego z kraju niebędącego państwem członkowskim UE, konfederacją szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Centrum Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji w tym państwie. Wymagany jest też dowód odprawy celnej przywozowej. Niezbędne jest też potwierdzenie zapłaty akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE. Konieczne jest też zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, a także udokumentowanie ubezpieczenia OC – relacjonuje “Dziennik Bałtycki”.