Legislacja

Czy resort planuje działania w kierunku ułatwienia egzaminu teoretycznego?

20 maja 2013

Interpelacja nr 17304 złożona w dniu 17 kwietnia, a ogłoszona 9 maja dotyczy sprawy niejasności powstałych przy wprowadzaniu nowych przepisów części teoretycznej na egzamin prawa jazdy. Zgłaszający poseł Roman Kaczor, adresat minister transportu. Interpelujący analizuje sytuację jaka powstała po wprowadzeniu nowych egzaminów teoretycznych. Ocenia, iż nowy egzamin jest trudny i bardzo ciężki do przejścia. A przecież bez prawa jazdy młodzi ludzie w nowoczesnym świecie mają utrudnione poruszanie się i funkcjonowanie tak w życiu zawodowym i publicznym. To oczywisty standard, który powinien posiadać każdy obywatel - mówi. I kieruje pytania o resortową ocenę stanu rzeczy, pyta czy resort planuje podjąć działania w kierunku ułatwienia egzaminu teoretycznego dla przyszłych kierowców. Jakie działania proponuje Pan Minister, aby przyciągnąć młodych Polaków do zdawania egzaminu w Polsce, a nie poza jej granicami?

Interpelacja (nr 17304)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie niejasności powstałych przy wprowadzeniu nowych przepisów

dotyczących części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy

Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami egzamin państwowy na prawo jazdy jest przeprowadzany w celu sprawdzenia kwalifikacji osoby egzaminowanej, w tym sprawdzenia wiedzy w zakresie zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej, zagrożeń związanych z ruchem drogowym, obowiązków kierowcy i postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Właśnie ta część egzaminu teoretycznego jest przeprowadzana w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej. Egzamin odbywa się przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy wizualizacji i opisów, jak dodaje rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych tych sprawach.

Zgodnie z tym rozporządzeniem część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu odpowiedniego sprzętu egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytanie, które zostało wybrane losowo. Obecnie przepisy wprowadzone w styczniu mocno odbiegają od poprzedniego sposobu egzaminowania. Wcześniej kandydat ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie pojazdu kat. B miał dostęp do bazy pytań, dzięki której mógł szybciej i lepiej opanować dany materiał, aby sprawnie przejść do egzaminu praktycznego. Nowy egzamin niestety to uniemożliwia, bardzo duży odsetek zdających w ogóle go nie przechodzi. Powodów zaistniej sytuacji jest kilka. Jednym z nich na pewno jest brak dostępu do bazy z pytaniami a co za tym idzie, jest bardzo mało materiałów dydaktycznych, które umożliwiałyby przyszłemu kierowcy przyswojenie podstawowej wiedzy teoretycznej.

Kolejnym faktem, który jest odpowiedzialny za wysoką niezdawalność, jest na pewno krótki czas podczas wyświetlanego pytania. Pragnę zaznaczyć, że egzamin na prawo jazdy jest dla wielu osób bardzo stresującym przeżyciem, często bardziej stresującym niż inne zdawane w życiu egzaminy. Tego typu rodzaj egzaminu zapewnia każdemu kandydatowi dodatkową dawkę stresu, co na pewno nie wpływa pozytywnie na zdawalność w wojewódzkich ośrodkach. Jednakże to, czy kandydat zda egzamin na prawo jazdy, czy nie, może zależeć nie tylko od jego wiedzy i umiejętności, ale od tego, w którym ośrodku zdecyduje się podejść do testów. W części wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego okazały się znacznie trudniejsze egzaminy niż w innych, bowiem bazę pytań przygotowują dla WORD-ów dwie niezależne firmy teleinformatyczne. Pragnę w tym momencie zaznaczyć że reforma ośrodków egzaminacyjnych miała ujednolicić system panujący w całym kraju. Odnoszę wrażenie, że stało się wręcz przeciwnie. W wielu ośrodkach do egzaminu podeszły osoby, które są doświadczonymi kierowcami i zapisały się na egzamin aby “przetestować” nowe pytania. Wyniki egzaminów często były bardzo dużym zaskoczeniem, gdyż większość z nich nie przeszła tego egzaminu.

Pokazuje to tylko, jak nowy egzamin jest trudny i bardzo ciężki do przejścia. Tego typu reformy powodują także, że młodzi Polacy, którzy często chcą jak najszybciej zdobyć dla nich tak ważny dokument, wybierają drogę na skróty i zdają egzamin za granicą! Jest to sytuacja krytyczna i niedopuszczalna, w której młody obywatel wyjeżdża za granicę, ponosi koszty, czasami kilka razy większe od kosztów panujących w Polsce, tylko po to, aby zdobyć licencję, na której bardzo mu zależy, a w jego własnym kraju jest ją bardzo ciężko uzyskać.

Zasadne w tym momencie jest zaznaczenie, że dokument prawa jazdy jest w dzisiejszym świecie warunkiem do normalnego funkcjonowania w życiu zawodowym i publicznym, ponieważ stał się tak oczywistym standardem, który powinien posiadać każdy obywatel.

Wobec powyższego zwracam się, Panie Ministrze, z następującymi pytaniami:

1.Jak resort ocenia wprowadzenie nowych przepisów na prawo jazdy?

2.Czy resort planuje podjąć działania w kierunku ułatwienia egzaminu teoretycznego dla przyszłych kierowców?

3.Jakie działania proponuje Pan Minister, aby przyciągnąć młodych Polaków do zdawania egzaminu w Polsce, a nie po za jej granicami?

Z poważaniem

Poseł Roman Kaczor

Oława, dnia 17 kwietnia 2013 r.