Legislacja

Czy rzeczywiście minimalna cena kursu rozwiąże problem?

11 lutego 2012

Dyskusja poświęcona cenie kursu, a rozpoczęta jeszcze w listopadzie ub. roku trwa. Poniżej kolejne wypowiedzi. Wypowiadający się mówią o konieczności określenia i zapisania w stosownych dokumentach wykonawczych ceny minimalnej. Dziękujemy za dotychczasowe, czekamy na dalsze - piszcie na adres e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl

TADEUSZ P.:Najlepszym i kończącym całe to zamieszanie, byłoby ustanowienie minimalnej ceny za daną kategorię prawa jazdy.

WŁADYSŁAW D.:Cena minimalna za podstawowy kurs prawa jazdy rozwiąże problem konkurencji cenowej. Kontrola świadczonych usług musi być profesjonalna, a wnioski z kontroli muszą być dotkliwe i bardzo uciążliwe dla OSK. Tam, gdzie nie ma nadzoru, tam jest bałagan i frustracje, a to nie służy należytej pracy w dobrym przygotowaniu przyszłego kierowcy. A moja uwaga jest taka, że jak ktoś nie umie złapać ryby w mętnej wodzie, niech kupi w sklepie. Nie radzisz sobie w szkoleniu, to nie musisz tego robić. Zaczniesz wówczas, jak zostanie wprowadzony ład i porządek.