Legislacja

Czy Senat odrzuci ustawę fotoradarową?

18 marca 2009

Jak poinformował portal TVN 24, uchwalona niedawno przez Sejm ustawa dotycząca Centrum Automatycznego Nadzoru o Ruchu Drogowym może zostać odrzucona w Senacie. Dlaczego? Otóż, okazuje się, że komisja pracująca nad nowelizacją ustawy o ruchu drogowym nie dopełniła wszystkich formalności co skutkować może niezgodnością nowej ustawy z konstytucją RP. Naczelny Sąd Administracyjny także zauważa nieścisłości: "W toku prac ustawodawczych doszło do naruszenia zasad poprawnej legislacji (art. 2 Konstytucji) i legalizmu działania władz publicznych (art. 7 Konstytucji)". Wątpliwości wzbudzać ma przebieg prac nad ustawą, która od początku powinna być konsultowana z Krajową Rada Sądownictwa, bo dotyka właśnie między innymi sądów, które nie będą już prowadziły postępowań mandatowych gdyż mandaty maja być zastąpione przez kary administracyjne nadzorowane przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.