Legislacja

Czy tiry bez opłat na autostradach

5 października 2008

Do połowy 2011 r. ciężarówki będą zwolnione z opłat za przejazdy po płatnych autostradach - postanowił rząd, obiecując przyspieszenie we wprowadzeniu elektronicznych opłat. Początkowo rząd zapowiadał, że już od lipca tego roku zniesie winiety za korzystanie z dróg krajowych przez ciężarówki i przywróci dla tych pojazdów opłaty na płatnych autostradach, które zniesiono trzy lata temu. Ale był to plan z góry nierealny, bo dopiero w czerwcu rząd złożył do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych wprowadzający zmiany. Po konsultacjach rząd postanowił utrzymać obecny system do połowy 2011 r., a Sejm w ostatni piątek skierował do dalszych prac zmieniony projekt nowelizacji. W zamian za zwolnienie ciężarówek z opłat, firmy eksploatujące płatne autostrady dostają rekompensaty od państwa, które teraz zostaną utrzymane do połowy 2011 r. Do tego czasu w Polsce powstanie ok. 60 km płatnych autostrad. W przyszłości rząd chce wprowadzić na autostradach i drogach ekspresowych elektroniczne opłaty dla ciężarówek i samochodów dostawczych. Dotąd rząd zapowiadał, że elektroniczny system powstanie po 2012 r. Teraz rząd obiecuje system już w 2011 r. – doniosła “Gazeta Wyborcza”.