Legislacja

Czy to będzie kolejna biurokratyczna uciążliwość - pytają posłowie

6 kwietnia 2016

Sprawa kart rowerowych obowiązkowych dla wszystkich rowerzystów, którzy ukończyli 18 lat i nie mają uprawnień samochodowych wywołała wiele emocji i dyskusji. Grupa posłów: Magdalena Błeńska, Tomasz Jakóła, Jerzy Kozłowski, Jakub Kulesza, Jacek Wilk (interpelacja nr 2331) pytała ministra infrastruktury o pojawiające się doniesienia prasowe. Posłowie pytają o ilość wypadków z udziałem rowerzystów spowodowaną nieznajomością przepisów ruchu drogowego przez rowerzystów i wprost zadaje pytanie: czy ministerstwo posiada dane pokazujące, że więcej wypadków dotyczy rowerzystów bez prawa jazdy i karty rowerowej niż tych dysponujących takimi dokumentami? Podsumowują: Jeżeli takich danych nie ma, wprowadzenie obowiązku posiadania karty rowerowej będzie tylko kolejną biurokratyczną uciążliwością, niemającą żadnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.