Legislacja

Czy to dyskryminacja niepełnosprawnych podczas egzaminu?

26 listopada 2012

W świetle informacji rzecznika praw obywatelskich Halina Szymiec-Raczyńska pyta ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej o dyskryminację, która utrudnia przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy. Posłanka pyta czy resort przewiduje działania legislacyjne mające na celu zmianę stosownych: ustawy i rozporządzenia, tak aby osoby niepełnosprawne miały bezpłatny dostęp do dostosowanych pojazdów na potrzeby egzaminu na prawo jazdy i nie ponosiły dodatkowych kosztów? Interpelacja nr 11270 (tekst poniżej) w sprawie formy egzaminu na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Interpelacja (nr 11270)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie formy egzaminu na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych

Szanowny Panie Ministrze! W świetle “Informacji o działalności rzecznika praw obywatelskich w roku 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela”, jak również informacji z 2009 r. osoby niepełnosprawne spotykają się z dyskryminacją, która w znacznym stopniu utrudnia przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy.

Bezzasadna wydaje się argumentacja ministerstwa, przywołana w informacji RPO za 2009 r (str. 256), iż nie sposób stworzyć pojazdu, który byłby dostosowany do wszystkich rodzajów niepełnosprawności. Nie zasługuje na akceptację stwierdzenie, iż wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Znaczne utrudnienia nie pozostają bowiem bez wpływu na motywację do podejmowania kursu prawa jazdy, zwłaszcza przy wyższej opłacie za egzamin dla osoby niepełnosprawnej. Również w obecnym stanie prawnym osoby niepełnosprawne ponoszą wyższe koszty egzaminu oraz muszą pokryć koszty wynajęcia odpowiednio dostosowanego samochodu na cele szkoleniowe i egzaminacyjne. Ponadto rzecznik trafnie zauważyła, iż obecnie funkcjonujące zasady egzaminowania budzą wątpliwości pod względem urzeczywistniania zasad równości oraz sprawiedliwości społecznej.

Zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Czy ministerstwo zamierza podjąć działania legislacyjne mające na celu zmianę rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, tak aby osoby niepełnosprawne miały bezpłatny dostęp do dostosowanych pojazdów na potrzeby egzaminu na prawo jazdy i nie ponosiły dodatkowych kosztów?

Z wyrazami szacunku

Poseł Halina Szymiec-Raczyńska

Wałbrzych, dnia 5 listopada 2012 r.