Legislacja

Czy Twoje osk jest mikro, małą i średnią firmą?

25 września 2010

Definicja

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw1)

1)mikroprzedsiębiorstwo:

-zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz

-jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

2)małe przedsiębiorstwo:

-zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz

-jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

3)średnie przedsiębiorstwo:

-zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz

-jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 50 milionów euro.

1 )Z dniem 1 stycznia 2005 r. załącznik I do rozporządzenia 364/2004 zastąpił dotychczas obowiązujący załącznik I do rozporządzenia 70/2001. Zmianie uległa definicja MŚP. Zgodnie z art. 2 załącznika I do rozporządzenia 364/2004 wyodrębnia kategorie przedsiębiorstw jw.