Legislacja

Czy uchwalą przepadek samochodu?

14 czerwca 2007

Parlamentarzyści rozpoczynają prace nad projektem zmian w kodeksie karnym przygotowanym przez resort sprawiedliwości. Nowelizacja to blisko 180 przepisów. Zmian jest tak wiele i w tak szerokim zakresie, że nie można mówić o nowelizacji, a nowym kodeksie karnym z filozofią z poprzedniego systemu - wyjaśnia prof. Zbigniew Ćwiąkalski, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Najważniejsze zmiany to zaostrzenie kar, zwłaszcza za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu. Wzrośnie również wysokość grzywien, surowiej mają być traktowani recydywiści, trudniej uzyska się też warunkowe zawieszenie wykonania kary. Pojawią się nowe typy przestępstw i środki karne. Sądy będą miały większą swobodę i możliwość wyboru kar w przedziale od jednego miesiąca do 25 lat pozbawienia wolności. Ulegną podwyższeniu dolne progi kar pozbawienia wolności dla wielu przestępstw, przede wszystkim skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu (np. przy zabójstwie z ośmiu do dziesięciu lat) i bezpieczeństwu komunikacji. W zmienionym kodeksie pojawią się surowsze sankcje wobec pijanych kierowców. Sąd będzie musiał orzec przepadek samochodu prowadzonego przez sprawcę przestępstwa, jeżeli był on pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo uciekł. Jeżeli pojazd mechaniczny nie jest własnością kierowcy, orzeczenie będzie dotyczyć przepadku równowartości pojazdu. Zdaniem mecenas Anny Kozaneckiej - Żarneckiej może się zdarzyć, że wyegzekwowanie orzeczenia przepadku równowartości pojazdu w rzeczywistości będzie fikcją, chociażby ze względu na stan majątkowy kierowcy, który w stanie nietrzeźwym prowadził nienależący do niego samochód. Projekt przewiduje obowiązkową publikację wizerunków nietrzeźwych kierowców. Sejm zdecydował w piątek głosami koalicji, że nad rządowym projektem zmiany kodeksu karnego pracować będzie komisja "solidarne państwo".

Dziennik” apeluje: egzekwujmy dobre prawo! I dalej: obecnie mamy bardzo dobre i surowe przepisy i nie trzeba ich zmieniać. I przypomina jego sankcje za jazdę po spożyciu:

- prowadzenie pojazdu przy 0,2-0,5 promila alkoholu we krwi – to wykroczenie. Kara: grzywna od 50 zł – 5 tys. zł; kara aresztu oraz czasowe zatrzymanie prawa jazdy;

- prowadzenie pojazdu przy powyżej 0,5 promila - to przestępstwo. Grozi za to kara więzienia do 2 lat; zakaz prowadzenia pojazdu do 10 lat i grzywna w wysokości nawet do 720 tys. zł.

- za spowodowanie wypadku po pijanemu grozi grzywna, utrata prawa jazdy i kara więzienia do 12 lat. Jeżeli w wypadku są ofiary można być pewnym kary bezwzględnego więzienia!