Legislacja

Czy upublicznienie testów poprawi tzw. zdawalność?

11 maja 2015

99fa6d2049fb0cabcd6fe1c9e56a61013e19cb4b

(517-34)

W ośrodkach szkolenia, egzaminowania, wśród - niestety dość zdezorientowanych - kandydatów na kierowców oraz mediach oczekiwanie na publikację pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. Te miały być opublikowane właśnie około połowy maja. Baza - zgodnie z ustawowymi zapisami - ma być upubliczniona. Media przypominają: by egzamin teoretyczny, który składa się z 32 pytań. Egzaminowany ma 25 minut by odpowiedzieć na wszystkie z nich. Przy każdym pytaniu w teście prawidłowa jest jedna odpowiedź. Suma możliwych do zdobycia punktów wynosi 74, a do zaliczenia egzaminu potrzebnych jest min. 68 pkt. Szkolenie teoretyczne nie jest obowiązkowe. Mimo to ośrodki szacują, iż jedynie około 1,5% zdających egzamin uczy się samodzielnie w domu. Mieliśmy tu do czynienia z ogromną zmianą przepisu, ale niewielką zmianą rzeczywistości. Zatem nasze pytanie, czy upublicznienie pytań egzaminacyjnych poprawi tzw. zdawalność egzaminu teoretycznego?