Legislacja

Czy zmiany ustawy nie spowodują negatywnych konsekwencji?

3 lipca 2012

Poseł Wiesław Stanisław Janczyk skierował do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację oznaczoną nr 6272 w sprawie planowanych zmian w przepisach dotyczących homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych. To kolejne zapytanie poselskie w tej tak ważnej sprawie. Tym razem w obronie pracowników niezależnej branży motoryzacyjnej z województwa małopolskiego. Przypomnijmy procesowana nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym dotyczy implementacji europejskiej dyrektywy 2007/46/WE dotyczącej homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych. Nie jest łatwe pogodzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i utrzymanie na dotychczasowym poziomie interesów producentów części, ich dystrybutorów, ale też nasz klientów. Poniżej pełen tekst interpelacji:

 

 

Interpelacja (nr 6272)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie planowanych zmian w przepisach dotyczących homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych

Do mojego biura poselskiego wpłynęła prośba pracowników niezależnej branży motoryzacyjnej z województwa małopolskiego z apelem o podjęcie działań w obronie lokalnych przedsiębiorców, zatrudniających około szesnastu tysięcy pracowników. Przedstawiona sprawa dotyczy prac nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, przygotowaną przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej (druk nr 376), implementującą europejską dyrektywę 2007/46/WE dotyczącą homologacji pojazdów i części motoryzacyjnych.

Dyrektywa ta wyraźnie określa, że obowiązkowi homologacji podlegają części lub wyposażenie, które mogą stwarzać znaczne zagrożenie dla właściwego funkcjonowania układów, które są istotne dla bezpieczeństwa pojazdu lub jego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie wskazuje, że stawiane wymogi powinny dążyć do sprawiedliwej równowagi między wymogami związanymi z poprawą bezpieczeństwa drogowego a ochroną środowiska, a także interesami konsumentów, producentów i dystrybutorów, nie naruszając zasad konkurencyjności na rynku części zamiennych i wyposażenia. Tymczasem przepisy w polskim projekcie ustawy rozszerzają ten obowiązek niemal na każdą produkowaną część: oprócz elementów takich jak klocki hamulcowe czy amortyzatory kosztownemu procesowi homologacji będą musiały być poddawane np. przysłowiowe już spinki do tapicerki. Producenci działający w Polsce będą do tego zobowiązani, jako jedyni w Unii Europejskiej. Spowoduje to, że zostaniemy postawieni na przegranej pozycji w walce konkurencyjnej z przedsiębiorstwami z innych krajów UE.

Znaczne podniesienie kosztów firm z branży motoryzacyjnej, zwłaszcza w obecnej sytuacji polskiej i światowej gospodarki, uderzy zarówno w producentów części, dystrybutorów, jak i klientów. W tej sytuacji nie da się bowiem uniknąć wzrostu cen części zamiennych – według szacunków o 20%. Konsekwencje projektowej ustawy mogą być zabójcze dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kierowcy zaczną szukać oszczędności, unikając napraw, bądź zainteresują się zakupem części bez udokumentowanego źródła pochodzenia lub ze złomowisk. W ten sposób ustawa, mająca przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa, wywoła rezultat odwrotny.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Czy zdaniem Pana Ministra zapowiadane zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym nie spowodują negatywnych konsekwencji społecznych i ekonomicznych?

2. Czy ministerstwo nie obawia się, że przez proponowane zmiany w ww. ustawie polskie firmy staną się mniej konkurencyjne na rynku krajów Unii Europejskiej?

3. Czy równolegle do propozycji zmiany prawa w tym zakresie zostaną podjęte inne dodatkowe działania, które będą miały na celu zabezpieczenie firm branży motoryzacyjnej przed ich upadkiem?

Z poważaniem

Poseł Wiesław Stanisław Janczyk

Limanowa, dnia 11 czerwca 2012 r.