Legislacja

Dalsze konsultacje w resorcie transportu

17 września 2013

6998e36c785d4466c964e40c50a20d87773e31c22a39549ae4e3569e026fba327e29e4f76696c99e35b0848d7ddbb45fd3d10b6ddaab0ab8374e52a834bd68324de2d3f19f2b3e91abf9b1c378a5efda

(Fot.: PD@N 473-61-64oigosk)

K o m u n i k a t

17 września 2013 w MTBiGM na zaproszenie po. Dyr. DTD p. Łukasza Twardowskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne, w którym uczestniczyli:

1.Łukasz Twardowski - po. Dyr. DTD MTBiGM

2.Tomasz Piętka - główny specjalista w DTD MTBiGM

3.Stanisław Żmija - poseł, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

4.Grzegorz Jarząbek - prezes LOK

5.Roman Stencel - prezes OIGOSK

6.Zbigniew Popławski - wiceprezes OIGOSK

7.Krzysztof Szymański - prezes PFSSK

8.Krzysztof Bandos - wiceprezes PFSSK

9.Jan Domasik - prezes PIGOSK

10.Marek Gawroński - wiceprezes PIGOSK

11.Wojciech Góra - wiceprezes PIGOSK

12.Ryszard Mazurek - przewodniczący Rady OSK pod Patronatem ITS

13.Michał Łydka - wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KIEROWCA.PL

14.Krzysztof Ledzion - członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KIEROWCA.PL

15.Dariusz Piorunkiewicz - Specjalista ds. szkoleń e-kierowca Sp. z o.o.

Zebranych powitał dyr. Ł. Twardowski informując, że realizując przyjęte w MTBiGM priorytety, grupa posłów PO złożyła w Sejmie z inicjatywy resortu transportu projekt zmiany ustawy z 05.01.2011 r o kierujących pojazdami. Na dniach powinien zostać nadany nr. druku sejmowego, co potwierdził poseł Żmijan.

Pan Tomasz Piętka zaprezentował główne zmiany tzw. przedłożenia rządowego:

1.Usankcjonowanie rozwiązania umożliwiającego MTBiGM powoływanie komisji do zatwierdzania pytań egzaminacyjnych. Każdy może być autorem pytań, ale na egzaminach będą stosowane tylko zatwierdzone przez komisję. Tak dyr. WORD-ów jak i kierownicy osk będą mogli zgłaszać do komisji zastrzeżenia odnośnie pytań i odpowiedzi. Gdy w bazie będzie mim. 3-4 tyś pytań – zostanie ujawniona.

2.Ujednolicenie i wymuszenie (niezależnie od użytkowanego w WORD systemu teleinformatycznego) stosowania na egzaminach jednej bazy z pytaniami zatwierdzonymi przez komisję.

3.Doprecyzowanie regulacji uzyskiwania i nadawania uprawnień instruktorom nauki jazdy.

Dyr. Ł. Twardowski stwierdził, że resort podtrzymuje zmiany wypracowane przez zespół roboczy i wyszczególnione w projekcie z 20.06.2013r zmiany uokp, którego tekst wręczono posłowi Żmijanowi już 20 czerwca br. a ostatnio Prezes Stencel przekazał na konferencji PIGOSK 07 września br. w Smardzewicach. Tak więc, na tą chwilę są dwa projekty zm. uokp. zwane dalej rządowym i społecznym.

Z uwagi na tymczasowość rozwiązań aktualnie funkcjonujących w WORD-ach zachodzi absolutnie niezbędna konieczność uchwalenia priorytetowych zmian w ustawie jeszcze w 2013 r.

Jednocześnie wyraził obawy, że zbyt wiele zmian mogłoby wydłużyć procedurę legislacji, dlatego optymalnym wydaje się być równoległe procedowanie dwóch projektów. Poseł Stanisław Żmijan oświadczył, że termin jest możliwy do realizacji. Wyjaśnił przy tym, że jeżeli prawie równocześnie wpłyną dwa projekty zmiany tej samej ustawy tj. uokp, to niewątpliwie i tak zostaną one połączone i będą procedowane pod jednym numerem druku sejmowego. Zdaniem posła zmiany uokp wypracowane ze stroną społeczną, akceptowane przez resort i wyszczególnione w projekcie z 20.06.2013 tzw. społecznym należy wprowadzić podczas procedowania projektu tzw. rządowego. Jednocześnie zapewnił, obecność przedstawicieli strony społecznej podczas procedowania projektu ustawy. Nawet zadeklarował, że celem dotrzymania terminu zakończenia procedowania oraz wprowadzenia postulowanych zmian do uokp - zgłosi swoją kandydaturę na przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej jaka pewnie zostanie powołana do rozpatrzenia proponowanych zmian.

Roman Stencel podkreślał i wskazywał na dramatyczną sytuację w jakiej aktualnie znajdują się osk ( którą również podnosili w swoich wypowiedziach prezesi K. Szymański i J. Domasik). Informował, że cierpliwość środowiska osk jest na wyczerpaniu i domaga się radykalnych działań.

Dlatego oczekujemy aby jednym z efektów dzisiejszego spotkania była deklaracja zrozumienia problemów tego środowiska i jednoznaczne przedstawienie scenariusza działań mających na celu naprawianie “złego” prawa.

Wszyscy domagaliśmy się procedowania jednego wspólnego projektu ustawy o zmianie uokp.

Jedynie p. Michał Łydka oświadczył, iż stowarzyszenie KIEROWCA.PL sprzeciwia się ograniczeniom w realizacji możliwości prowadzenia szkolenia teoretycznego na odległość metodą e-learningu uzasadniając, że generalnie propozycja skutkuje ignorowaniem nowoczesnych i sprawdzonych metod nauczania.

Prezes Stencel odnosząc się do propozycji przewodniczącego Żmijana aby postulaty strony społecznej wprowadzać w trybie poprawek podczas procedowania - wyraził obawy, że może okazać się to niemożliwe z uwagi na ewentualne zastrzeżenia legislatorów uzasadniane jako wykraczanie poza przedłożenie projektu.

Dlatego ponowił apel o procedowanie zmian jako jednego przedłożenia.

Podsumowując dyskusję, dyr. Twardowski oświadczył, że wypracowane z tzw. zespołem roboczym zmiany uokp wyszczególnione w projekcie z 20.06.2013 linkhttp://dane.izbaosk.eu/dokumenty/projekt_zm_uokp_dla_posla20130620.pdf

zostaną wprowadzone do projektu ustawy tzw. rządowego.

Poseł Żmijan zaproponował aby projekt społeczny z 20.06.2013r przesłać do Biura Legislacyjnego Sejmu celem uzyskania opinii odnośnie możliwości włączenia zaproponowanych tam zmian w formie poprawek podczas procedowania projektu tzw. rządowego.

Jeżeli opinia będzie negatywna, to zmiany do projektu rządowego zostaną wprowadzone w drodze autopoprawki do przedłożenia poselskiego.

Na zakończenie wręczono dyr. Twardowskiemu pismo adresowane do min. Zbigniewa Rynasiewicza z pięcioma postulatami kolejnych zmian w uokp, link http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/MTBiGM-Rynasiewicz20130917zmuokp.pdf

Wbrew nieobiektywnej, tendencyjnej relacji publikowanej w portalu szkoła jazdy http://www.szkola-jazdy.pl/aktualnosci/single/id/2039# wg. której jakoby “na razie nie wiadomoco zatem z postulatami grupy roboczej?” - efektem spotkania między innymi jest przeświadczenie przedstawicieli n/w organizacji społecznych o determinacji tak resortu jak i przewodniczącego Komisji Infrastruktury do jak najpilniejszego wprowadzenia postulowanych zmian w uokp.

Grzegorz Jarząbek

Krzysztof Szymański

Jan Domasik

Roman Stencel