Legislacja

Diety dla kierowcy jednak poza PIT

26 marca 2008

Zatrudnionym na umowę o pracę kierowcom należą się diety z tytułu podróży służbowej. Diety te są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. WSA zajął odmienne stanowisko niż izba skarbowa. Wcześniej bowiem izba uznała, że wypłacanych kierowcom kwot nie można traktować jako diety z tytułu podróży służbowej, lecz powinno się je ujmować jako składnik wynagrodzenia za pracę opodatkowany PIT.

Słowa kluczowe delegacje kierowcy zawodowi