Legislacja

Dla pozyskania kredytów na inwestycje drogowe

5 maja 2009

Rada Ministrów na swoim posiedzeniu przyjęła nowelizację rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na 2009 r., przedłożoną przez ministra infrastruktury.

Zmiany w rozporządzeniu z 10 lutego 2009 r. są związane z koniecznością pozyskania środków finansowych na wykonanie projektów drogowych. Obowiązujące przepisy umożliwiają Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaciąganie na ten cel kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Po przeanalizowaniu możliwości kredytowych stwierdzono, że możliwe jest uruchomienie przez BGK części kredytu EBI w wysokości 280 mln euro (umowę w tej sprawie podpisano 25 października 2006 r. na łączną kwotę 300 mln euro, do tej pory wykorzystano tylko 20 mln euro). Umowa ta przewiduje zaciągnięcie drugiego kredytu w wysokości 200 mln euro. Łącznie będzie to 480 mln euro. Pieniądze z kredytu będą przeznaczone na sfinansowanie odcinków: Sośnica-Gorzyczki (47,8 km), Zgorzelec-Krzyżowa (51,4 km) oraz Klucz-Kijewo (8 km). Pozyskane środki umożliwią sfinansowanie rzeczywistych wydatków poniesionych na te inwestycje oraz ukończenie rozpoczętych przedsięwzięć. Ponadto w rozporządzeniu zaktualizowano niektóre dane dotyczące wydatków na inwestycje wykazane w załączniku 1, a dotyczące: autostrady A2 węzeł Stryków II-węzeł Stryków I wraz z łącznikiem do drogi nr 14, autostrady A1 Sośnica-Gorzyczki, autostrady A2 Stryków-Konotopa. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.