Legislacja

Dodatkowa linia P-10 na przejściu dla pieszych. To interesujące rozwiązanie

13 czerwca 2015

733391105d2925480ca4dbf6c67f2e3e6e86b125

b673acd505fc98213e953fc4ef85b7b91c0a0db9

(519-4-5 fot. MSNKK)

Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców złożyło wniosek o zgłoszenie kompetentnym osobom w ustawodawstwie, propozycji dostosowania przepisów wprowadzających malowanie na chodnikach w obrębie przejść dla pieszych dodatkowej linii P-10. Swój wniosek uzasadniają następująco: Sytuacje na drogach bywają bardzo niebezpieczne, gdy kierowcy (mimo zachowania wszelkich środków szczególnej ostrożności) zbliżając się do wyznaczonego przejścia dla pieszych nie są pewni; czy stojący na krawędzi chodnika piesi mają zamiar wejść, lub w ostatniej chwili wtargnąć na przejście tuż przed nadjeżdżający pojazd, czy tylko na kogoś oczekują. Te szczególnie niebezpieczne dla pieszych sytuacje, zostały w innych krajach całkowicie rozwiązane, przez powiększenie powierzchni wyznaczonego przejścia o umieszczoną na chodniku, w pewnej odległości od krawędzi jezdni, linię P-10 (jak uwidoczniono na zdjęciu). Dodatkowo wyznaczona powierzchnia przejścia, daje prawo przejścia pieszym już na chodniku i jest dla kierowców dobrze widoczna oraz wystarczająca do bezpiecznego zatrzymania pojazdu, eliminując całkowicie sytuację wtargnięcia pieszego na jezdnię. Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, a szczególnie pieszych, proponuję nowelizację zapisów w “Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z dnia 23.12.2003r. zał. nr 2 poz. 2181 pkt.7.8 str. 313).