Legislacja

Dofinansowanie dróg samorządowych - nabór wniosków

28 stycznia 2013

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje, że do 28 lutego 2013 r. można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych z rezerwy subwencji ogólnej w 2013 r. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w projekcie budżetu państwa utworzona została rezerwa subwencji ogólnej. Środki z rezerwy przeznacza się na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Wzory pism, które zostały skierowane do prezydentów miast na prawach powiatu, zarządów województw oraz zarządów powiatów: http://www.transport.gov.pl/2-482be1a920074-1795919-p_1.htm