Legislacja

Doposażenie samochodów ciężarowych w lusterka

3 sierpnia 2007

Wchodzi w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/38/WE z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe.

Źródło Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L), Nr 184/2007 r., str. 25