Legislacja

Dopuszczenie pojazdu do ruchu

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

11 sierpnia 2005

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

Źródło PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 511c (aktualizacja 41 - w przygotowaniu).