Legislacja

Doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych

Autor: Rzeczpospolita, PRAWO DROGOWE

21 października 2005

Minister infrastruktury poinstruował, jak uzyskać świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych. "Rzeczpospolita" w tekście: " Doradca dopiero po egzaminie" informuje o tych zmianach: "Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda - tak stanowi ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Przedsiębiorca prowadzący taką działalność prowadzi nadzór wewnętrzny i w tym celu winien na własny koszt wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. O tym, jak nim zostać, mowa w rozporządzeniu ministra infrastruktury, które właśnie wchodzi w życie. Do obowiązków doradcy należy doradztwo, stwierdzanie zgodności konkretnego przewozu z ustawowymi wymaganiami, sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy oraz przygotowywanie raportów powypadkowych. Chętni, którzy chcieliby zostać doradcą, muszą wykazać się spełnieniem kilku warunków. W grę wchodzi: wiek - ukończone 21 lat, wyższe wykształcenie i świadectwo przeszkolenia. Zanim kandydat na doradcę je otrzyma, musi przejść stosowny kurs i zdać egzamin, który kosztuje 400 zł. Sprawdzian wiedzy dla doradców powinien być ukierunkowany na zmiany w przepisach dotyczących przewozu drogowego takich towarów, które nastąpiły w ostatnich pięciu latach. Główny inspektor transportu drogowego przekaże Komisji Europejskiej katalog pytań i ćwiczeń egzaminacyjnych."