Legislacja

Dot. miejsca prowadzenia 3-dniowych warsztatów dla instruktorów

15 lipca 2013

Z datą 5 lipca br. adresowany do urzędującego dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w MTBiGM Andrzeja Bogdanowicza, wniosek o interpretację przepisu art. 26 ust. 9 ustawy o kierujących pojazdami (“9. Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi szkolenie wyłącznie na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 28 ust. 1, oraz na terenie powiatu sąsiedniego”), a dotyczącego miejsca prowadzenia 3. dniowych warsztatów instruktorów. Wniosek złożony w imieniu czterech organizacji społecznych środowiska osk, przypomnijmy - uczestników komisji pracującej nad zmianami w ustawie o kierujących pojazdami. Wnioskodawcy piszą: zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilne zredagowanie i przesłanie opinii interpretacyjnej odnośnie zakresu stosowania przepisu art.26 ust.9 ustawy o kierujących pojazdami. W szczególności prosimy o jednoznaczną opinię czy przepis art.26 ust. 9 stosuje się do wszystkich szkoleń wyszczególnionych w uokp jako kompetencja osk, w tym i 3 - dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców, o których mowa w art.35 ust.6 i realizowanych przez ośrodki szkolenia kierowców posiadające poświadczenie o spełnieniu dodatkowych wymogów, o których mowa w art.31 uokp? Pełen tekst wystąpienia poniżej.

To kolejna prośba o interpretację, kolejnego przepisu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, także nasza redakcja wraz z jej Czytelnikami czeka na odpowiedź resortu.

81ca0e56927fbbe874e159e9ee09dd9821c3da05

f47a9e9d60b0c258e111e787280cf05073ed217b

34ac85b7bf61705a92f27dd65663de4587a03c5c

(Fot.: PD@N 469-14-1-3)