Legislacja

Drogi alternatywne do autostrad płatnych

7 kwietnia 2011

Poseł na Sejm RP Tomasz Garbowski złożył zapytanie poselskie (nr 8910) w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie z autostrady A4 na terenie województwa opolskiego. W odpowiedzi Ministra Infrastruktury czytamy, że w/w odcinek autostrady "zostanie dostosowany do poboru opłat od dnia 1 stycznia 2012 r. i resort infrastruktury nie przewiduje przesunięcia terminu wprowadzenia odpłatności. Odnosząc się do zapytania dotyczącego ewentualnego zabezpieczenia dróg alternatywnych (...) resort nie planuje wdrożenia specjalnego programu w tym zakresie. Ministerstwo nie przewiduje znaczącego odpływu ruchu samochodów osobowych z odcinka autostrady A4 Wrocław - Gliwice (...), wychodzi bowiem z założenia, że na drodze zapewniającej wyższy komfort jazdy i możliwość szybkiego przemieszczania w ruchu międzyregionalnym powstaną największe korzyści po stronie kierowców, płynące z wyboru ekonomicznego pomiędzy możliwością szybkiego dotarcia do celu podróży, a skorzystaniem z bezpłatnej trasy alternatywnej i narażeniem się na dodatkowe koszty związane z ryzykiem powstania opóźnienia powstałego w wyniku utknięcia w korku czy też uczestniczenia w zdarzeniu drogowym. Jako, że samochody osobowe nie powodują znaczącego zwiększenia kosztów utrzymania infrastruktury drogowej w porównaniu do samochodów ciężarowych, resort nie planuje inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej w związku z ewentualnym przeniesieniem się ruchu osobowego na drogi alternatywne do autostrad płatnych".

4569db4c3e47dca3812f21343ef0f69d5f405c7c(Fot.: PD@N 384-17)