Legislacja

Drogi gminne, ale bez środków

Autor: Trybunał Konstytucyjny, Rzeczpospolita

6 września 2005

Ustawa z 14 listopada 2003 r. nałożyła na gminy wiele nowych obowiązkowych m.in., iż każdy odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym staje się drogą gminną, ponieważ z chwilą oddania do użytku zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii. “Rzeczpospolita” komentuje: przekazano gminom zarządzanie drogami, na które nie mają odpowiednich środków finansowych. Wniosek o ocenę problemu rozpa

trzy Trybunał Konstytucyjny.