Legislacja

Drogi i chodniki oddane miastu

20 maja 2010

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pojezierze” w Olsztynie postanowiła oddać miastu ulice, chodniki i tereny zielone, które miała w wieczystym użytkowaniu. Przemówiły wysokie koszty eksploatacyjne (szczególnie te dotyczące dróg, które byli zobowiązani utrzymać w należytym stanie technicznym) - powiedział prezes Wiesław Barański. Spółdzielnie mieszkaniowe administrują w tzw. wieczystym użytkowaniu gruntami (drogami przebiegającymi przez osiedla, parkingami, terenami zielonymi), które stanowią własność gminy. Płacą miastu za ich eksploatację oraz muszą je utrzymywać - remontować, odśnieżać. Technicznie zarząd “Pojezierza” ma zostać upoważniony do nieodpłatnego zrzeczenia się na rzecz gminy wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanych m.in. drogami, chodnikami, parkingami, a także terenów zielonych. Wiesław Barański, prezes SM Pojezierze twierdzi, że to spełni oczekiwania członków spółdzielni, którzy postulowali, by tereny generujące koszty, w tym drogi dojazdowe do budynków, przekazać miastu. - Eksploatacja oraz utrzymanie dróg, chodników i terenów zielonych kosztuje nas nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie, które z pożytkiem można wykorzystać na inne cele - dodaje Wiesław Barański. - Ogromne kwoty pochłania m.in. konieczność remontowania dróg, a także, jak pokazała ostatnia zima, wydatki na odśnieżanie. - Rachunek zysków i strat z pewnością jest korzystny dla spółdzielni, ponieważ po przekazaniu nieruchomości nie będziemy wnosili opłat za wieczyste użytkowanie, ponosili kosztów utrzymania dróg i infrastruktury znajdującej się pod drogami - podkreśla wiceprezes Andrzej Mróz. Jednak władze “Pojezierza” zapominają, że w pierwszej kolejności, np. zimą, miasto zajmuje się odśnieżaniem głównych dróg w mieście, a dopiero później tymi, o mniejszym znaczeniu dla ruchu. Władze Olsztyna zwracają również uwagę, że przekazanie uliczek i chodników nie spowoduje, że natychmiast zostaną one ujęte w planie remontowym.

Słowa kluczowe chodnik drogi publiczne