Legislacja

Drogi z kategorią dróg krajowych

28 września 2006

Opublikowano rozporządzenie ministra transportu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg kategorii dróg krajowych. Ustawodawca określił 11 odcinków dróg, którym została nadana kategoria. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Słowa kluczowe drogownictwo
Źródło Dziennik Ustaw z dnia 28 września 2006 r., Nr 172, poz. 1238