Legislacja

Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia

8 grudnia 2006

Tworzenie drogowych spółek specjalnego przeznaczenia (SSP), które będą przygotowywać lub realizować inwestycje drogowe - zakłada uchwalona w piątek przez Sejm ustawa o tych spółkach. Zgodnie z intencją rządu, spółki mają być powoływane do realizacji najważniejszych, priorytetowych zadań rządu w zakresie infrastruktury drogowej. Koszty utworzenia spółek będzie pokrywał minister transportu. Przygotowanie przedsięwzięć drogowych lub ich wykonanie ma być finansowane z kilku źródeł. Projekt wymienia m.in.: budżet państwa, środki bezzwrotne Unii Europejskiej, środki Krajowego Funduszu Drogowego, pożyczki i kredyty zaciągane przez spółkę lub Skarb Państwa, emisję obligacji, środki własne spółki. Ustawa wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.