Legislacja

Drugie spotkanie zespołu roboczego

25 marca 2013

b36936a95ba882fbcda732306ca2415e7dae5e4e

(Fot.: PD@N 459-19jm)

W siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie odbyło się kolejne - drugie posiedzenie zespołu roboczego, powołanego dla wyprawowania wspólnego stanowiska w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie składanych wniosków dotyczących zmian w ustawie o kierujących pojazdami i aktach wykonawczych. Tym razem omawiano – z powodu obszerności zagadnienia - jeden temat: możliwość i warunki dopuszczenia pojazdu szkoleniowego do udziału w egzaminie państwowym. Podsumowanie i wnioski zostaną opracowane i omówione podczas zaplanowanego na dzień 28 marca br. kolejnego posiedzenia. Przypomnijmy w skład zespołu wchodzą przedstawiciele resortu transportu: Departamentu Transportu Drogowego i Departamentu Prawnego) i przedstawiciele środowisk: LOK; PFSSK; PIGOSK; OIGOSK.